Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Zasady bezpieczeństwa

CeZ wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Systemu RPWDL. Jednakże, każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z Systemu RPWDL oraz w trakcie pracy z tym systemem. W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:
1) Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:

 • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
 • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
 • zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.

2) Praca w Systemie RPWDL:

 • nie wolno logować się do Systemu RPWDL z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym),
 • nie należy logować się do Systemu RPWDL z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
 • po zalogowaniu do Systemu RPWDL nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
 • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer ,
 • po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu RPWDL,
 • nie powinno się korzystać z Systemu RPWDL w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych.

3) Bezpieczeństwo komputera użytkownika:

 • komputer używany do pracy w Systemie RPWDL powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall,
 • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów,
 • prawa i obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opisane zostały w dokumentach (np. polityka prywatności, regulamin korzystania z serwisu) wraz z linkami do dokumentów,

Uwaga:

 • Wszelkie próby logowania do Systemu RPWDL, zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane. Wśród rejestrowanych danych znajduje się również adres IP użytkownika, który podejmował próbę zalogowania.
 • Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do Systemu RPWDL są rejestrowane.
 • CeZ nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika z którego następuje połączenie do Systemu RPWDL, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania w Systemie RPWDL, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Systemu RPWDL.