Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Wróc
Stan na dzień: 2023-06-05
wypis

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000048335
Oznaczenie organu: L-55

Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
000000048335
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego L - Okręgowa Rada Lekarska
2. Kod organu rejestrowego 55 - Śląska Izba Lekarska
Rubryka 3. Firma oraz forma organizacyjno-prawna
Brak wpisu
Rubryka 4. Imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy
Krzysztof Andrzej Stańkowski Lekarz
Rubryka 5. Numer wpisu rejestru
55-11-9198800
Rubryka 6. Numer prawa wykonywania zawodu
9198800
Rubryka 8. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
6262561895
Rubryka 9. Adres do korespondencji
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2462011
2. Ulica  ul. Strzelców Bytomskich
3. Numer domu 196
4. Numer lokalu 12
5. Kod pocztowy 41-914
6. Miejscowość Bytom
7. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
8. Poczta, w której udostępniona jest skrytka pocztowa Bytom
Rubryka 12. Adres strony internetowej
gabinetpsychiatra.pl
Rubryka 13. Posiadane specjalizacje
Psychiatria
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzonej działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2008-01-04
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zameldowania (art. 104 ust.2 ustawy) Brak wpisu
3. Okres zawieszenia działalności Brak wpisu
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Lp.1
Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 16. Kod rodzaju praktyki zawodowej
99
1. Kod rodzaju praktyki 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
2. W dziedzinie psychiatrii
Rubryka 17. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Diagnostycznych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
2. Leczniczych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
3. Rehabilitacyjnych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
4. Uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
5. Innych Brak wpisu
Rubryka 18. Adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Lp. 1 Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2462011
2. Ulica  ul. Strzelców Bytomskich
3. Numer domu 196
4. Numer lokalu 12
5. Kod pocztowy 41-914
6. Miejscowość Bytom
7. Numer telefonu 509122806
8. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna Krzysztof Stańkowski
Lp.2
Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 16. Kod rodzaju praktyki zawodowej
99
1. Kod rodzaju praktyki 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
2. W dziedzinie psychiatrii
Rubryka 17. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Diagnostycznych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
2. Leczniczych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
3. Rehabilitacyjnych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
4. Uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
5. Innych Brak wpisu
Rubryka 18. Adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Lp. 1 Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2478011
2. Ulica  ul. Park Hutniczy
3. Numer domu 6
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy 41-800
6. Miejscowość Zabrze
7. Numer telefonu 32 2781199
8. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Lp.3
Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 16. Kod rodzaju praktyki zawodowej
99
1. Kod rodzaju praktyki 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
2. W dziedzinie psychiatrii
Rubryka 17. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Diagnostycznych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
2. Leczniczych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
3. Rehabilitacyjnych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
4. Uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
5. Innych Brak wpisu
Rubryka 18. Adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Lp. 1 Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2413041
2. Ulica  ul. Karłuszowiec
3. Numer domu 11
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy 42-600
6. Miejscowość Tarnowskie Góry
7. Numer telefonu 32 76 90 001
8. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej
Lp.4
Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 16. Kod rodzaju praktyki zawodowej
99
1. Kod rodzaju praktyki 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
2. W dziedzinie psychiatrii
Rubryka 17. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Diagnostycznych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
2. Leczniczych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
3. Rehabilitacyjnych Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
4. Uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich Świadczenia zgodnie z kwalifikacjami
5. Innych Brak wpisu
Rubryka 18. Adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Lp. 1 Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2401021
2. Ulica  ul. Bytomska
3. Numer domu 50
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy 41-250
6. Miejscowość Czeladź
7. Numer telefonu 509122806
8. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Brak wpisu
Lp.5
Rubryka 15. Rodzaj działalności leczniczej
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 16. Kod rodzaju praktyki zawodowej
99
1. Kod rodzaju praktyki 99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
2. W dziedzinie psychiatrii
Rubryka 17. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Diagnostycznych zgodnie z kwalifikacjami
2. Leczniczych zgodnie z kwalifikacjami
3. Rehabilitacyjnych zgodnie z kwalifikacjami
4. Uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich zgodnie z kwalifikacjami
5. Innych Brak wpisu
Rubryka 18. Adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
Lp. 1 Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Identyfikator terytorialny (TERYT) 2462011
2. Ulica  ul. Wrocławska
3. Numer domu 4
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy 41-902
6. Miejscowość Bytom
7. Numer telefonu 32 38 86 251
8. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu
Rubryka 19. Data wpisu do rejestru
2012-05-01
Rubryka 20. Data zmiany wpisu do rejestru
2021-05-05
Rubryka 22. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
Brak wpisu
Rubryka 23. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
Brak wpisu
Rubryka 24. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
Lp. Data kontroli Wynik kontroli
Brak wpisu
Rubryka 25. Informacje dotyczące wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer uchwały Brak wpisu
Rubryka 26. Miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu Brak wpisu
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy Brak wpisu
5. Miejscowość Brak wpisu