Okręgowe Izby Lekarskie

Lista organów rejestrowych wraz z ich danymi teleadresowymi dla praktyk lekarzy i lekarzy dentystów


  • Adres: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
  • Strona www: www.oil.org.pl/xml/oil/oil50
  • Adres Email: bialystok@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (85) 732 19 35
  • Numer faksu: (85) 732 71 72

  • Adres: 43-300 Bielsko Biała, ul. Zygmunta Krasińskiego 28
  • Strona www: www.bil.bielsko.pl
  • Adres Email: praktyki@bil.bielsko.pl
  • Numer telefonu: 33 815 03 12
  • Numer faksu: brak danych

  • Adres: 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 11
  • Strona www: www.bil.org.pl/index.php/biuro/kontakt.html
  • Adres Email: bil@bil.org.pl , bydgoszcz@hipokrates.org
  • Numer telefonu: brak danych
  • Numer faksu: brak danych

  • Adres: 80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
  • Strona www: www.oilgdansk.pl/index.php/pl/
  • Adres Email: oil@oilgdansk.pl
  • Numer telefonu: (58) 524 32 00
  • Numer faksu: (58) 524 32 01

  • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9
  • Strona www: www.oil.org.pl/xml/oil/oil54
  • Adres Email: gorzow@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (95) 722 54 95
  • Numer faksu: (95) 722 54 95

  • Adres: 40-126 Katowice, ul. Michała Grażyńskiego 49a
  • Strona www: www.izba lekarska.org.pl/kontakt
  • Adres Email: sekretariat@izba-lekarska.org.pl
  • Numer telefonu: (32) 60 44 200, (32) 60 44 253
  • Numer faksu: (32) 60 44 257

  • Adres: 25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52
  • Strona www: www.sil.apsnet.pl
  • Adres Email: sekretariat@sil.apsnet.pl
  • Numer telefonu: (41) 362 13 81
  • Numer faksu: (41) 362 15 00

  • Adres: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a
  • Strona www: www.oilkrakow.nazwa.pl
  • Adres Email: praktyki@oilkrakow.org.pl
  • Numer telefonu: (12) 6191713
  • Numer faksu: (12) 6191703

  • Adres: 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
  • Strona www: www.oil.lublin.pl
  • Adres Email: sekretariat@oil.lublin.pl
  • Numer telefonu: (81) 536 04 50
  • Numer faksu: (81) 536 04 70

  • Adres: 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3
  • Strona www: www.oil.lodz.pl
  • Adres Email: biuro@oil.lodz.pl
  • Numer telefonu: (42) 683 17 42, (42) 683 17 29 (dział praktyk)
  • Numer faksu: brak danych

  • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16c
  • Strona www: www.wmil.olsztyn.pl
  • Adres Email: olsztyn@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (89) 539 19 29 wewn. 31
  • Numer faksu: (89) 534 44 83

  • Adres: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 23
  • Strona www: www.izbalekarska.opole.pl
  • Adres Email: izba61@pro.onet.pl
  • Numer telefonu: (77) 454 59 39
  • Numer faksu: (77) 454 67 09

  • Adres: 09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 8
  • Strona www: www.oilplock.pl
  • Adres Email: oilplock@plocman.pl
  • Numer telefonu: (24)264 56 46, (24) 262 64 24
  • Numer faksu: (24)264 56 46

  • Adres: 61-734 Poznań, ul. Feliksa Nowowiejskiego 51
  • Strona www: www.wil.org.pl
  • Adres Email: izba@wil.org.pl
  • Numer telefonu: (61) 851 87 66
  • Numer faksu: (61) 851 87 66

  • Adres: 35-030 Rzeszów, ul. Dekerta 2
  • Strona www: www.oil.org.pl/xml/oil/oil64
  • Adres Email: oilrz@pro.onet.pl; okm.rzeszow@onet.pl
  • Numer telefonu: (17) 717 77 24
  • Numer faksu: (17) 717 77 25

  • Adres: 71-130 Szczecin, ul. Henryka Wieniawskiego 23
  • Strona www: www.oil.szczecin.pl
  • Adres Email: biuro@oil.szczecin.pl
  • Numer telefonu: (91) 48 64 772

  • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ignacego Mościckiego 14
  • Strona www: www.oil-tarnow.pl
  • Adres Email: tarnow@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (14) 688 88 30
  • Numer faksu: (14) 688 88 30

  • Adres: 87-100 Toruń, ul. Fryderyka Chopina 20
  • Strona www: www.kpoil.torun.pl
  • Adres Email: torun@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (56) 655 41 60
  • Numer faksu: (56) 655 41 61

  • Adres: 02-512 Warszawa, ul. Puławska 18
  • Strona www: https://izba-lekarska.pl
  • Adres Email: praktyki@oilwaw.org.pl
  • Numer telefonu: (22) 54 28 318, (22) 54 28 319
  • Numer faksu: (22) 54 28 341

  • Adres: 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45
  • Strona www: www.dilnet.wroc.pl
  • Adres Email: dil@dilnet.wroc.pl
  • Numer telefonu: (71) 798 80 50,(71) 798 80 52
  • Numer faksu: (71) 798 80 51

  • Adres: 65-735 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 71
  • Strona www: www.oil.zgora.pl/index.html
  • Adres Email: zielona.gora@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (68) 320 79 00
  • Numer faksu: (68) 320 78 15

  • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78
  • Strona www: www.oil.org.pl/xml/oil/oil72
  • Adres Email: wojsko@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (22) 621 12 11, (22) 621 04 93, MON")) 84 56 75, MON")) 84 56 53
  • Numer faksu: (22) 684 55 80

  • Adres: 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 40
  • Strona www: www.oil.koszalin.pl
  • Adres Email: biuro@oil.koszalin.pl
  • Numer telefonu: (94) 346 73 60
  • Numer faksu: (94) 346 73 63

  • Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Zajączka 5
  • Strona www: www.oilczestochowa.pl
  • Adres Email: czestochowa@hipokrates.org
  • Numer telefonu: (34) 324 76 19, (34) 365 41 20, (34) 368 18 88
  • Numer faksu: brak danych