Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Aktualności

NIEDOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU RPWDL W DNIU 29.03.2019
W związku z planowaną przerwą w dniu dzisiejszym system RPWDL nie będzie dostępny. Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2019-03-29] , zaktualizowano [2019-03-29]
Uwaga
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy że w związku z pracami modernizacyjnymi infrastruktury sieciowej prowadzonymi przez Centrum Informatyki Statystycznej w dniu 28.02.2019r. od godz. 16 do godz. 19 planowane jest wyłączenie systemu informatycznego rejestru REGON.
   W związku z powyższym nie będzie dostępna usługa weryfikacji danych przeznaczonych dla Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W wyżej wymienionym terminie nie będzie również możliwy dostęp do bazy
danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową – interfejsy API” (BIR1 – Baza Internetowa REGON 1) oraz poprzez wyszukiwarkę rejestru REGON udostępniana na stronie GUS.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
 
 
dodano [2019-02-26] , zaktualizowano [2019-02-26]
Zmiany RPWDL
Szanowni Państwo,
 została udostępniona kolejna wersja RPWDL, która obejmuje poniższe zmiany w systemie:
  • usprawniono sposób wyszukiwania adresów zakładów leczniczych na wnioskach praktyk zawodowych,
  • zmieniono sposób prezentacji informacji o statusach ksiąg poprzez dodanie kolumny, w której wyświetlane będą aktualne statusy (Aktywny, Wykreślony, Zawieszony),
  • wprowadzono poprawki ergonomiczne na formularzach wniosków oraz w menu systemu m.in. sortowanie wniosków od najnowszego do najstarszego, zmiana etykiety zakładki wniosków zwróconych,
  • dodano możliwość pobrania pliku xml i csv z wykreślonymi podmiotami,
  • dodano możliwość edycji daty rozpoczęcia działalności na wnioskach o zmianę,
  • zreorganizowano proces obsługi wniosków o wykreślenie z urzędu polegający na podjęciu decyzji na etapie wniosku roboczego, czy wniosek o wykreślenie jest wnioskiem "z decyzją" czy "technicznym"
 

 
dodano [2019-02-11] , zaktualizowano [2019-02-19]
Opłata za wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych
W związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej„Monitor Polski”, od 23.01.2019 r. opłata za wpis do rejestru praktyk wynosi 98 zł, a koszt zmiany wpisu w rejestrze praktyk to 49 zł. 
dodano [2019-02-06] , zaktualizowano [2019-02-06]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.2
W dniu 2019-01-07 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.2.
Zmiany w tej wersji to:
-poprawione filtrowanie na listach jednostek i komórek.
dodano [2019-01-08] , zaktualizowano [2019-01-08]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.0
W dniu 2019-01-04 o godzinie 16:20 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.0
Poniżej ciag dalszy zmian z poprzedniego komunikatu.
Zmianą w tej wersji jest:
11.Pliki csv i xml rozszerzono o informacje o adresach korespondencyjnych praktyk indywidualnych i grupowych.
12.Wprowadzono możliwość wpisania wniosku do księgi bez przywracania go do wniosków roboczych.
13.Dodano widoczność wszystkich podpisów na wniosku.
14.Poprawiono opisy kodów praktyk.
15.Zablokowano możliwość edycji pola Kod terytorialny.
16.Zreorganizowano przyciski i etykiety na ekranach tworzenia/edycji wniosków.
17.Zreorganizowano widok wyboru księgi rejestrowej.
18.Dodano możliwość wyszukania wniosków z listy zaświadczeń.
 
dodano [2019-01-07] , zaktualizowano [2019-01-07]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.0
W dniu 2019-01-04 o godzinie 16:20 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.0
Zmianą w tej wersji jest:
1.Na formularzu wniosku praktyki lekarskiej, w sekcji dotyczącej adresu miejsca udzielania świadczeń, , wypełnienie pola rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla świadczeń diagnostycznych i leczniczych będzie obowiązkowe.
2.Na formularzu wniosku praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej w przypadku praktyk wyłącznie w zakładzie leczniczym dostępne będą do wyboru tylko adresy miejsc z zakładów leczniczych.
3.Poprawiono ergonomię układu pól na wyszukiwarce podmiotów leczniczych.
4.Zmieniono nazwy przycisków z „Nowy wniosek” na „Utwórz wniosek”.
5.Na formularzu wniosku podmiotu leczniczego przy dodawaniu zakładu leczniczego, konieczne będzie wybranie rodzaju działalności leczniczej (VI część kodu resortowego).
6.Usunięto pole PESEL z formularza rejestracji użytkownika w module Rejestr Praktyk Zawodowych.
7.Na formularzu wspólnika grupowej praktyki zmieniona adres zamieszkania na adres korespondencyjny.
8.Przeniesiono informacje jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych do sekcji Wnioski. Poprawiono i zmodyfikowano zawartość.
9.Edycja i usuwania wpisów o kontrolach, które zostały już dodane do księgi, nie będzie możliwa.
10.Dodano możliwość pobrania plików przyrostowych RPWDL
 
dodano [2019-01-07] , zaktualizowano [2019-01-07]
Udostępnienie RPWDL w wersji testowej 2.13.0
 Aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji testowej 2.13.0 pod adresem https://rpwdl-test.csioz.gov.pl/
 
dodano [2018-11-21] , zaktualizowano [2018-11-21]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.10.5
W dniu 2018-09-26 o godzinie 16:00 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.10.5

- Usunięto błąd powodujący brak miejscowości we wnioskach
 
dodano [2018-09-27] , zaktualizowano [2018-09-27]
Przerwa techniczna w dniu 24.09 br.(poniedziałek) w godzinach 11.00 - 11.30
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi -  dniu dzisiejszym w godzinach od 11.00 do 11.30 RPWDL będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia.
 
dodano [2018-09-24] , zaktualizowano [2018-09-24]