Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Częste pytania


Użytkowników aplikacji dla organów prowadzących rejestr podmiotów leczniczych, Okręgowych Izb Lekarskich oraz Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Podstawowe instrukcje dla Użytkowników Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych można pobrać tutaj. Zastrzegamy, że instrukcja może ulec zmianie w związku ze zmianami działania aplikacji.Instrukcje te oraz inne często zadawane pytania są opisane w poniższych punktach.

W celu założenia konta należy przesłać do CeZ pismo (papierowe lub w formie elektronicznej) podpisane przez Urząd z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

 

W celu najszybszego wyszukania księgi rejestrowej należy postępować według podanego poniżej sposobu: po wybraniu wyszukiwarki ksiąg należy wybrać opcję wyszukiwania zaawansowanego, w polu numer księgi podać jej numer (12 cyfr), a następnie wyczyścić datę w polu „podmiot działający w dniu”. Należy tego dokonać, klikając w ikonę kalendarza, znajdującą się obok daty i wybierając na dole kalendarza opcję „wyczyść”. Po wyczyszczeniu daty, należy wybrać opcję „Szukaj”.
Należy pamiętać, że dostępna w wyszukiwarce ksiąg rejestrowych opcja wyszukiwania podmiotów według nazwy umożliwia wyszukanie księgi o danej nazwie podmiotu leczniczego oraz nazwie zakładów leczniczych danego podmiotu leczniczego. W przypadku wątpliwości, czy dana nazwa jest nazwą podmiotu czy zakładu, zalecane jest wyszukanie księgi, poprzez podanie jej 12 cyfrowego numeru.

Problemy z przechodzeniem między zakładkami wniosku bądź jego edycją mogą wynikać z ustawień przeglądarki Microsoft Internet Explorer. W celu ich wyeliminowania, należy ustawić w przeglądarce widok zgodności. Ustawień tych można dokonać w następujący sposób:

  1. Z menu "Narzędzia" wybieramy "Ustawienia widoku zgodności". (Jeśli takiego menu nie ma, klikamy prawym przyciskiem myszy na koło zębate w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie klikamy lewym przyciskiem na "Pasek menu". Pojawi się wtedy masek menu.)Opcje przeglądarki IE
  2. W "Ustawienia widoku zgodności" w polu "Dodaj tę witrynę sieci Web" wpisujemy adres portalu rpwdl.ezdrowie.gov.pl i klikamy "Dodaj"
  3. Klikamy "Zamknij"

 

Aby dokonać rejestracji certyfikatu, konieczne jest posiadanie konta w systemie. W celu zarejestrowania certyfikatu, należy zarejestrować certyfikat poprzez nasz portal, a następnie podać swoje imię oraz nazwisko.

 

Uwaga:
jeśli w systemie do danej osoby był wcześniej rejestrowany certyfikat, nie trzeba go usuwać. Wystarczy zarejestrować obecny certyfikat.

 

Prezentowane w aplikacji ostrzeżenia wynikają z braku danego REGON-u czy NIP-u w bazie REGON oraz NIP, znajdującej się w systemie. Ostrzeżenia te nie świadczą o niepoprawności podawanych we wniosku nr NIP oraz REGON, w związku z czym należy je zignorować.
Wybór opcji "Podgląd wniosku" w trakcie lub po wypełnieniu wniosku o zmianę powoduje wyświetlenie podglądu wniosku, prezentującego jedynie te zmiany, które zostały podczas aktualnego wypełniania wniosku wprowadzone. Wniosek nie będzie zatem zawierał wszystkich danych zawartych w księdze rejestrowej. Zmiany te stanowią prezentację różnic między danymi wprowadzanymi aktualnie we wniosku i danymi znajdującymi się w księdze rejestrowej.
Jeżeli do wniosku dołączone zostały załączniki, podczas podpisywania wniosku, należy do podpisu wybierać wniosek.
Wyszukiwarka zakładów leczniczych poprzez wyszukiwanie za pomocą nazwy zakładu prezentuje wyniki wyszukiwania dla tych zakładów leczniczych, które mają uzupełniony numer REGON. Jeśli zatem oczekiwany rezultat wyszukiwania nie zostanie osiągnięty, należy zweryfikować, czy wyszukiwany zakład posiada numer REGON.
Komunikat ten oznacza, że organ udostępniający bazę danych numerów REGON (GUS) aktualnie przeprowadza aktualizację danych. W takim przypadku ponowne podjęcie próby pobrania danych możliwe będzie po zakończeniu aktualizacji.

Aby uzyskać lub odnowić podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) należy skontaktować się z jednym z podmiotów kwalifikowanych wskazanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert): https://www.nccert.pl/

Aby uzyskać profil zaufany ePUAP należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Elektronicznej Platformy Usług Publicznych oraz potwierdzić swój profil w jednym z punktów potwierdzających. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie ePUAP:http://epuap.gov.pl/

Instrukcja logowania i migracji do sytemu RPWDL poprzez platformę e-PLOZ dla Użytkowników Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych można pobrać tutaj.
Instrukcja wnioskowania o uprawnienia dla Organów Rejestrowych jest dostępna pod tym linkiem.
Instrukcja nadawania uprawnień dla Organów Rejestrowych jest dostępna pod tym linkiem