Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje z portalu ezdrowie.gov.pl

Aktualności

Niedostępność systemu w godzinach 18:00 - 18:30
Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym w godzinach 18:00 - 18:30 system RPWDL będzie niedostępny.

Za utrudnienia przepraszamy,
Zespół CSIOZ
dodano [2019-05-09] , zaktualizowano [2019-05-09]
Niedostępność systemu w godzinach 17:00 - 18:00
Szanowni Państwo,

w dniu jutrzejszym tj. 2019-05-07 w godzinach 17:00 - 18:00 system RPWDL będzie niedostępny.

Za niedogodności przepraszamy.
Zespół CSIOZ
dodano [2019-05-06] , zaktualizowano [2019-05-06]
Rejestr Praktyk - fizjoterapeuci


Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów prawnych,  z dniem 2 kwietnia br. fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę fizjoterapeutyczną zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.  Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2019 r. poz. 605).
Aby zarejestrować praktykę zawodową, fizjoterapeuta zobowiązany jest do rejestracji konta i złożenia wniosku za pomocą RPWDL, który dostępny jest pod następującym adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
 
Wsparcie techniczne mogą Państwo uzyskać również od administratora technicznego systemu:
telefon kontaktowy: 19 457
e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl
 
Z poważaniem,
Zespół CSIOZ
 
dodano [2019-04-01] , zaktualizowano [2019-04-01]
NIEDOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU RPWDL W DNIU 29.03.2019
W związku z planowaną przerwą w dniu dzisiejszym system RPWDL nie będzie dostępny. Za utrudnienia przepraszamy.
dodano [2019-03-29] , zaktualizowano [2019-03-29]
Uwaga
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy że w związku z pracami modernizacyjnymi infrastruktury sieciowej prowadzonymi przez Centrum Informatyki Statystycznej w dniu 28.02.2019r. od godz. 16 do godz. 19 planowane jest wyłączenie systemu informatycznego rejestru REGON.
   W związku z powyższym nie będzie dostępna usługa weryfikacji danych przeznaczonych dla Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W wyżej wymienionym terminie nie będzie również możliwy dostęp do bazy
danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową – interfejsy API” (BIR1 – Baza Internetowa REGON 1) oraz poprzez wyszukiwarkę rejestru REGON udostępniana na stronie GUS.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
 
 
dodano [2019-02-26] , zaktualizowano [2019-02-26]
Zmiany RPWDL
Szanowni Państwo,
 została udostępniona kolejna wersja RPWDL, która obejmuje poniższe zmiany w systemie:
  • usprawniono sposób wyszukiwania adresów zakładów leczniczych na wnioskach praktyk zawodowych,
  • zmieniono sposób prezentacji informacji o statusach ksiąg poprzez dodanie kolumny, w której wyświetlane będą aktualne statusy (Aktywny, Wykreślony, Zawieszony),
  • wprowadzono poprawki ergonomiczne na formularzach wniosków oraz w menu systemu m.in. sortowanie wniosków od najnowszego do najstarszego, zmiana etykiety zakładki wniosków zwróconych,
  • dodano możliwość pobrania pliku xml i csv z wykreślonymi podmiotami,
  • dodano możliwość edycji daty rozpoczęcia działalności na wnioskach o zmianę,
  • zreorganizowano proces obsługi wniosków o wykreślenie z urzędu polegający na podjęciu decyzji na etapie wniosku roboczego, czy wniosek o wykreślenie jest wnioskiem "z decyzją" czy "technicznym"
 

 
dodano [2019-02-11] , zaktualizowano [2019-02-19]
Opłata za wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych
W związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej„Monitor Polski”, od 23.01.2019 r. opłata za wpis do rejestru praktyk wynosi 98 zł, a koszt zmiany wpisu w rejestrze praktyk to 49 zł. 
dodano [2019-02-06] , zaktualizowano [2019-02-06]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.2
W dniu 2019-01-07 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.2.
Zmiany w tej wersji to:
-poprawione filtrowanie na listach jednostek i komórek.
dodano [2019-01-08] , zaktualizowano [2019-01-08]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.0
W dniu 2019-01-04 o godzinie 16:20 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.0
Poniżej ciag dalszy zmian z poprzedniego komunikatu.
Zmianą w tej wersji jest:
11.Pliki csv i xml rozszerzono o informacje o adresach korespondencyjnych praktyk indywidualnych i grupowych.
12.Wprowadzono możliwość wpisania wniosku do księgi bez przywracania go do wniosków roboczych.
13.Dodano widoczność wszystkich podpisów na wniosku.
14.Poprawiono opisy kodów praktyk.
15.Zablokowano możliwość edycji pola Kod terytorialny.
16.Zreorganizowano przyciski i etykiety na ekranach tworzenia/edycji wniosków.
17.Zreorganizowano widok wyboru księgi rejestrowej.
18.Dodano możliwość wyszukania wniosków z listy zaświadczeń.
 
dodano [2019-01-07] , zaktualizowano [2019-01-07]
Udostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.13.0
W dniu 2019-01-04 o godzinie 16:20 aplikacja RPWDL została udostępniona w wersji produkcyjnej 2.13.0
Zmianą w tej wersji jest:
1.Na formularzu wniosku praktyki lekarskiej, w sekcji dotyczącej adresu miejsca udzielania świadczeń, , wypełnienie pola rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla świadczeń diagnostycznych i leczniczych będzie obowiązkowe.
2.Na formularzu wniosku praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej w przypadku praktyk wyłącznie w zakładzie leczniczym dostępne będą do wyboru tylko adresy miejsc z zakładów leczniczych.
3.Poprawiono ergonomię układu pól na wyszukiwarce podmiotów leczniczych.
4.Zmieniono nazwy przycisków z „Nowy wniosek” na „Utwórz wniosek”.
5.Na formularzu wniosku podmiotu leczniczego przy dodawaniu zakładu leczniczego, konieczne będzie wybranie rodzaju działalności leczniczej (VI część kodu resortowego).
6.Usunięto pole PESEL z formularza rejestracji użytkownika w module Rejestr Praktyk Zawodowych.
7.Na formularzu wspólnika grupowej praktyki zmieniona adres zamieszkania na adres korespondencyjny.
8.Przeniesiono informacje jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych do sekcji Wnioski. Poprawiono i zmodyfikowano zawartość.
9.Edycja i usuwania wpisów o kontrolach, które zostały już dodane do księgi, nie będzie możliwa.
10.Dodano możliwość pobrania plików przyrostowych RPWDL
 
dodano [2019-01-07] , zaktualizowano [2019-01-07]